Közös készítmény diklofen,

Az elmúlt évtizedben több paradigmaváltásra került sor a gyógyszeriparban. Az ugrásszerûen bekövetkezett és hamarosan hatóságilag megkövetelt minôségi, környezet védelm i, informatikai és kutatási változásoknak jelentõs következményei lettek.

Az alkalmazkodni képesek közül is csak a legjobbak marad hat tak talpon. Ennek egyik elsõ példáját szolgáltatta a ben Merck és Du Pont de Nemours cég, amikor közös vállalkozást hoztak létre. A cél az volt, hogy a Merck tapasztalataival hatékonyabbá tegye a másik cégnél felfedezett és kifejlesztett elsô angiotenzin II receptor antagonista hatású, tehát ismert biológiai hatásmechanizmusú vérnyomáscsökkentõ loszartan klinikai vizsgálatát és piacravitelét, mivel a fejlesztô cégnél hiányoztak az ehhez szükséges ismeretek Magyarországon Cozaar® néven van forgalomban.

Érdekes módon a készítmény piacra vitelét követôen ban a Merck cég felszámolta érdekeltségét a közös cégben.

Az utóbbi néhány év óriásfúziói eddig nem mindig hozták meg a várt eredményeket. A Richter Gedeon Rt. Többségi érdekeltsége van már Oroszországban, Ukrajnában, Romániában [8].

Az elmúlt években egy másik tendenciát is meg lehetett figyelni.

EXTRA AJÁNLÓ

A hatalmas cégek felvásároltak rugalmas, innovatív és értékes know-how-val rendelkezô, kicsi – gyakran megtévesztõen biotechnológiainak nevezett – cégeket. Becslések szerint egy gyógyszer piacra viteléhez már 10–12 évre és – millió USD-os ráfordításra van szükség [9]. Az utóbbi magában foglalja a sikertelen kutatások költségét ís. A gyógyszerkutatásban és -fejlesztésben egyre nagyobb jelentôsége lesz az alapkutatási eredmények gyors hasznosításának, a résztvevôk stratégiai szövetségének és a hatóságokkal való együttmûködésnek.

A gyógyszerinnovációnak különbözô fokozatai vannak, s természetesen a nagy kockázatú célkitûzések a legköltségesebbek 1.

Csárdi Antal: Nincs értelme a közös listának az EP-választáson

A gyógyszerkutatás kockázata Az elmúlt hét esztendôben a 4. Elôrejelzés szerint re már csak 13 gyógyszeróriás lesz, teljesen átalakított és ésszerûsített kutatás-fejlesztéssel. Az elmúlt fél évszázadban a gyógyszeripar kutatási erôfeszítései alig támadáspont megcélzására törekedtek az emberi szervezetben.

Az emberi genom feltérképezésével akár 25 ezer új célpont jelölhetõ ki új lehetôségeket tárva ki az elôrejelzés, megelôzés és utókezelés területén. A kombikémia, a nagy áteresztôképességû biológiai tesztelôrendszerek, a számítógépes modellezés és az infomációtechnológia alkalmazása meggyorsíthatja és olcsóbbá teheti vezérmolekulák kiválasztását a klinikai vizsgálatokra.

Jelenleg a klinikai vizsgálatok elsõ és második szakaszában öt vezérmolekulából csak egy veszi az akadályt, a harmadik szakaszban alig van elhullás.

közös készítmény diklofen

A kutatás-fejlesztési folyamat paradigmaváltásával remény nyílik e hatékonyság jelentôs javítására. Vajon tud-e alkalmazkodni a hazai gyógyszeripar a gyorsan közös készítmény diklofen és egyre szigorúbb követelmémyekhez? Meg tud-e felelni a nemzetközi és hazai kihívásoknak?

közös készítmény diklofen

A hazai gyógyszergyártók mindegyike – önállóan vagy külföldi tulajdonosa segítségével – jól vette a minôségi és környezeti paradigmaváltás akadályait. Míg a minôségi változásokat a hazai gyártók külföldi tulajdonosai, az exportorientáltság, a külföldi együttmûködések és a külföldi hatósági elôírások által támasztott követelmények kényszerítik ki, a környezetvédelem területén a helyi hatóságok szigorodó elõírásai és a nemzetközi szerzôdések betartására irányuló törekvés a hajtóerô.

közös készítmény diklofen

Az informatikai paradigmaváltás kihívásának már csak néhányan tettek eleget, míg a kutatási szemléletváltásnak még csak a kezdetén tartanak azok, akik meg akarnak felelni a XXI.

A hazai gyógyszergyárak forgalomarányos kutatás-fejlesztési ráfordítása viszont nem éri el a 4. Jól tükrözádik ez a hazai találmányi bejelentések számában is.

közös készítmény diklofen

Míg ban hazai bejelentést regisztráltak, a külföldiek csak at jelentettek be. Hasonló tendencia figyelhetó meg közös készítmény diklofen gyógyszerbejelentések területén is.

közös készítmény diklofen

Felvetôdik a kérdés, a hazai ráfordítások elegendôek-e egy originális gyógyszer önálló piacraviteléhez, s ha nem, mire futja belôle [11]?

S egyáltalán milyen lehetôsége van a magyar gyógyszerkutatásnak? A külföldi szakmai befektetôk tulajdonában lévõ cégek csak abban reménykedhetnek, hogy kutatási és fejlesztési részlegük csatlakozhat az anyavállalatnál folyó tevékenységekhez, esetleg kiegészítheti azokat. Ez az integráció, bár alapvetõen korlátozza mozgásterüket és szabadságukat, ugyanakkor nagyobb védelmet is jelenthet számukra.

Női Egészség Éve 2020

Szakmai befektetõ tulajdonostól mentes cégek két út között választhatnak, ha meg kívánják ôrizni viszonylagos függetlenségüket, és fenn akarják tartani kutatási tevékenységüket originális gyógyszerek kifejlesztésére.

A gyógyszerkutatás közös készítmény diklofen bevonhatnak kockázati tôkét pl. Az utóbbi saját kutatás-fejlesztést kíván fenntartani, elsôsorban a terápiás fehér foltok felszámolását célzó hiánypótló készítmények kifejlesztésére [13]. A sokkal nagyobb ráfordítást igénylõ klinikai vizsgálatokhoz – legalábbis azok második szakaszától kezdve – azonban egyetlen hazai cég sem nélkülözheti a fentiekben említett stratégiai szövetségeket, melyekben a gyengébb hazai fél jelentôsen ki van szolgáltatva erôsebb partnerének.

A Pharmaprojects A forrásban nincs más, klinikai fejlesztés szakaszába vitt új originális anyag a hajdan jelentõs kutatással rendelkezô cseh, lengyel, horvát és szlovén gyógyszergyárak palettáján.

Ennek tükrében különösen értékes eredménynek kell tekinteni, hogy a hazai originális gyógyszerkutatás és -fejlesztés valószínûleg túljutott a néhány évvel ezelõtti kritikus helyzetén. A hazai gyógyszerágazatban csak négy cégnél foglalkoznak originális gyógyszerek kutatásával: – A cukorbetegségben alkalmazható bimoklomol klinikai vizsgálatát a Biorex közösen végzi az Abbott céggel, s preklinikai szakaszban további hôsokkfehérje agonista hatású molekuláik is vannak [12].

Ezért a fejlesztésben lévõ vegyületeikrôl nem közölnek önálló jelentést. A Chinoinban dolgozó kutatók szellemi teljesítménye is megtestesül azonban a Sanofi új termékeiben 14].

Diclofenac tartalmú gyógyszerek

A cég stratégiai célja, hogy középtávon forgalomba hozzon egy újabb originális készítményt, továbbá 3 éven belül elérje, hogy évente egy új molekula kerüljön klinikai vizsgálatra [8]. A világ fejlett országainak zömében az állam közvetlenül vagy közvetve jelentõsen hozzájárul az élenjáró ágazatokban – fôként az egészségüggyel kapcsolatos tevékenységek területén – a kutatás, elsõsorban az alapkutatás támogatására. Van olyan európai ország is, ahol ennél sokkal több, akár a ráfordítások háromszorosa is elszámolható.

közös készítmény diklofen

Egyelõre abban csak reménykedni lehet, hogy a gyógyszerinnováció közvetett vagy közvetlen ösztönzésében és támogatásában a kormányzat is szerepet vállal valamilyen módon.

A különbözô kutatást támogató források, beleértve az OMFB-nél rendelkezésre állókat is, szinte elhanyagolhatók, bár kencentráltabb felhasználásukkal még az igen költséges klinikai vizsgálatok támogatására is futná. Pedig ezek a befektetések busásan megtérülnének a felsôoktatás közvetett támogatásában, magas színvonalú nemzetközi programokban és a nemzetközi munkamegosztásban való részvétel révén, korszerû munkahelyek megteremtésében és fenntartásában, más ágazatokra ható húzóerôn keresztül, az export növelésében stb.

Ha a kormányzat tudomány- és iparpolitikája hamarosan nem talál módot a gyógyszerinnováció ösztönzésére és támogatására, elõfordulhat, hogy egy csaknem évszázados múltú virágzó és sok sikert nyújtó tevékenység tûnhet el, s a hazai alapkutatási eredmények haszna – esetleg a kutatókkal együtt – máshová fog vándorolni.

Navigációs menü

Schõn István: A gyógyszerkutatás új irányai és hazai lehetôségei, Magyar Tudomány, 43, Merck outs Glaxo Wellcome at top patrade. Crisis hits Central közös készítmény diklofen Eastern Europe. Scrip Magazine, p. Leading International Products. IMS A. Keményebb verseny, nagyobb feladatok, Richter Hírek, XL. Drug Development Today. Scrip, p. Pharma Marketletter, Greiner István: A magyar gyógyszeripar és az innováció.

A farmakológia alapjai

Magyar Kémikusok Lapja, 54, 80 Szilbereky Jenõ: A cukorbetegség okozta kompllkációk elleni új gyógyszerhatóanyag kutatás-fejlesztése a Biorex Rt. Koncepcionális és gyakorlati kérdések. Magyar Tudomány, 43, Hajós Anna: és a kutatás tükrében. EGIS Hírlap. Nyomárkay Kázmér–Regõs Zsuzsa: Magyar pirula.

Érdekestémák